Sportovní povrchy, oplocení

Nabízíme

R

Umělé trávníky
s křemičitým vsypem

R

Tartany

R

Oplocení
sportovišť

Umělé trávníky s křemičitým vsypem

Umělý trávník je syntetický koberec s nosnou tkaninou z polypropylenu s vetkaným střiženým vláknem.
Umělé trávníky se vyrábějí v mnoha typech, které se od sebe liší:

 • druhem použitého vlákna
 • délkou vláka
 • hustotou tkaní.

Podle požadavků jednotlivých sportů se volí vhodný typ trávníku:

 • pro tenis se užívají trávníky pískované nebo polopískované
 • pro pozemní hokej nepískované
 • pro kopanou trávník třetí generace — pískovaný s pryžovým granulátem apod.

Kobercové role trávníků (šířky cca 4 m) se na ploše mezi sebou slepují pomocí speciální podlepovací pásky, jinak jsou volně kladené. Hřiště se vyznačují lajnami ze stejného koberce s barevným vláknem v trávníku vetkanými nebo vřezávaným.

Barevnost trávníků a lajnování:

 • zelená
 • červená
 • bílá
 • žlutá
 • modrá.

Koberce se kladou zpevněný podklad z hutněného drceného kameniva, asfaltového koberce nebo betonu. Aktuálně pracujeme s koberci firem Domo – Cabrita, Juta – Jutagrass, Sit-In a CCG .

Tartany

Tartany jsou sportovní povrchy na bázi pojeného pryžového granulátu.Vyrábí se mnoho druhů povrchů, kladených jednak ze směsi přímo na místě nebo dodávaných v rolích a lepených k podkladu. Podle účelu použití se volí vhodný druh např. pro atletiku, míčové hry, dětská hřiště apod. Aktuálně zpracováváme materiály firmy Stockmeier Urethanes pod obchodními názvy Alsaplay, Alsatop, Alsatan SW na vlastním instalačním vybavení od německé firmy SMG.

Oplocení sportovišť

U oplocení sportoviště je nutno pečlivě zvážit, jaká je požadována odolnost plotu proti nárazům míčů (především u kopané)? Pro tenisový kurt postačuje oplocení plastovaným pletivem, pro hřiště na malou kopanou jsou nutné záchytné sítě nebo robustní kovový plot.

Často se u oplocení provádí dřevěný fošínkový mantinel, který chrání oplocení v nejvíce namáhaném místě u povrchu hřiště.

Příklady skladby vrstev sportovních povrchů